Sveicam augusta dzimšanas dienu gaviļniekus !

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Sveicam gaviļniekus

Sertificētus grāmatvežus

Aliciju Voroņecku

Aļonu Jefimovu

Ekaterinu Tsarevskaya

Irīnu Vavilovu

Lauru Liepiņu

Nadeždu Guzejevu

Tatjanu Smorodinkinu

 Agitu Putru

Agniju Freisu

Aldu Strautiņu

Allu Voronovu

Anitu Norkārkli

Auriku Gercenu

Daci Bērziņu

Dainu Cērpu

Dzintru Saviču

Evitu Strautu

Guntu Kalniņu

Ingu Vasiļjevu

Ingunu Griņevsku

Irinu Ostrenkovu

Irinu Tesļicku

Irinu Vrubļevsku

Irinu Žurovu

Jāni Tiltiņu

Jeļenu Beļavsku

Jeļenu Čerņecovu

Jeļenu Gorodničevu

Jutu Pastori

Larisu Doroņinu

Lāsmu Jencīti

Lieni Sviščo

Litu Baurīti

Marinu Ostrovsku

Marinu Strodi

Marinu Veselovu

Mārtiņu Upīti

Nataļju Krasnopjorovu

Oļesju Arseņjevu

Sandru Rudevicu

Sanitu Dzērvēnu

Sarmīti Siliņu

Sofju Beluško

Sofju Goldšmidti

Svetlanu Vojecku

Tatjanu Opriško

Viju Indrāni

Viju Jubeli

Zigmundu Briedi