Sveicam jūnija dzimšanas dienu gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Aigu Krieviņu

Artu Jaudzemi

Diānu Gončaruku

Ingunu Līci

Jeļenu Krupinu

Natāliju Larikovu

Vitu Lasmani

Agnesi Bērziņu

Aldu Janovsku

Daigu Čivčišu

Gaļinu Aleksandroviču

Gintu Undu

Guntu Krastiņu

Ilgu Ozolu

Inesi Katkovsku

Inetu Kovaļevsku

Ingu Reķēnu

Ivetu Tambaku

Jeļenu Beļajevu

Jeļenu Čuvizovu

Jevgēniju Dubro

Kristīni Liepu

Kristīni Līviņu

Lailu Mažrimu

Maiju Neilandi-Mekšu

Mariju Berezjaku

Nataļju Davidoviču

Nataļju Novikovu

Sandru Švanku

Sanitu Kelli

Sanitu Kurzemnieci

Sigitu Keišu

Silvetu Būci

Svetlanu Smaginu

Tatjanu Rudakovu

Viktoriju Ivanovu

Viktoriju Vaineri

Žannu Nazarovu