Sveicam novembra dzimšanas dienu gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ!

Aivu Baņģi

Ingūnu Gepsi

Innu Golovinu

Innu Stroganovu

Iraīdu Spilu

Janīnu Skudru

Ligitu Abramsoni

Ludmilu Srivkinu

Oksanu Stefaņivu

Svetlanu Beinaroviču

SIRSNĪGI SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!

Valdes locekli Zandu Lagzdiņu

Eksperti Annu Jesemčiku

Aiju Robežnieci

Aļonu Irvaņovu

Anitu Muižnieci

Ingu Vegneri

Irinu Andrejevu

Jeļenu Grabovščiku

Jeļenu Pētersoni

Kristīni Elnioni

Kristīni Lāci

Larisu Aleksandrovu

Mariannu Korobcevu

Natāliju Jefimovu

Natāliju Kirsanovu

Natāliju Zomeru

Ņinu Sūriņu

Sandru Ansoni

Tatjanu Kušnarenko

Zinaīdu Giņeviču

Žannu Vinogradovu