Paziņojums par sertifikātu derīguma termiņa izmaiņām

Saskaņā ar 28.05.2020. sertifikācijas shēmas pārvaldes sēdes lēmumu, pāreja uz 4 gadu sertifikātu derīguma termiņu atlikta par 3 mēnešiem:

– līdz 30.09.2020. sertifikāti tiks izsniegti ar derīguma termiņu 3,5 gadi;

– sākot ar 2020. gada 1. oktobri izsniegto sertifikātu derīguma termiņš būs 4 gadi.