Sveicam aprīļa dzimšanas dienu gaviļniekus

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS!

Andu Ziemeli

Irinu Fiškinu

Irīnu Robežnieci

Janiku Grīnvaldi

Lāsmu Vegneri

Liju Ignatjevu

Maiju Kramu

Mariju Stikuti

Santu Eisfeld

Tatjanu Berlinu

SIRSNĪGI SVEICAM  DZIMŠANAS DIENĀ!

Izpilddirektori Sandru Vilcāni

Agitu Bērziņu

Alīnu Avguceviču

Annu Buzikovu

Annu Krēsliņu

Daci Slapiņu

Diānu Gorelovu

Edīti Pavlovsku

Elitu Jaunzemi

Inetu Auziņu

Irinu Gudanovu

Ivetu Zālīti

Jeļenu Hamičonoku

Jeļenu Portnovu

Jeļenu Reveri

Jolantu Kozindu

Jovitu Vilcāni

Lindu Kristianu Šteinhardi

Lindu Iršu

Ludmilu Bērziņu

Ļubovu Burlakovu

Mariju Ploni

Marinu Kaluginu

Nadeždu Antonovu

Oksanu Blohinu

Oļegu Šešinu

Sanitu Čuhnovu

Tatjanu Aleksejenko

Tatjanu Osmani

Zani Ulpi

Žannu Timošķinu