Sveicam augusta dzimšanas dienu gaviļniekus !

 Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ!

Agitu Putru

Allu Voronovu

Anitu Norkārkli

Ingu Vasiļjevu

Irinu Kovaļovu

Larisu Doroņinu

Marinu Veselovu

Mārtiņu Upīti

Sanitu Dzērvēnu

SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!

Aliciju Voroņecku

Aļonu Jefimovu

Aldu Strautiņu

Daci Bērziņu

Dainu Cērpu

Dzintru Saviču

Ekaterinu Tsarevskaya

Evitu Strautu

Guntu Kalniņu

Ingunu Griņevsku

Irinu Ostrenkovu

Irinu Tesļicku

Irīnu Vavilovu

Irinu Žurovu

Jāni Tiltiņu

Jeļenu Beļavsku

Jeļenu Gorodničevu

Jutu Pastori

Lauru Liepiņu

Lāsmu Jencīti

Marinu Ostrovsku

Marinu Strodi

Nadeždu Guzejevu

Nataļju Krasnopjorovu

Oļesju Arseņjevu

Sandru Rudevicu

Sarmīti Siliņu

Sofju Goldšmidti

Svetlanu Vojecku

Tatjanu Opriško