Sveicam augusta dzimšanas dienu gaviļniekus !

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Sertificētus grāmatvežus

Agitu Putru

Agniju Freisu

Aldu Strautiņu

Aliciju Voroņecku

Allu Voronovu

Aļonu Jefimovu

Anitu Norkārkli

Auriku Gercenu

Daci Bērziņu

Dainu Cērpu

Dzintru Saviču

Ekaterinu Tsarevskaya

Evitu Strautu

Guntu Kalniņu

Inesi Putniņu

Ingu Vasiļjevu

Ingunu Griņevsku

Irinu Komisarovu

Irinu Ostrenkovu

Irinu Tesļicku

Irīnu Vavilovu

Irinu Vrubļevsku

Irinu Žurovu

Jāni Tiltiņu

Jeļenu Beļavsku

Jeļenu Čerņecovu

Jeļenu Gorodničevu

Jutu Pastori

Larisu Doroņinu

Lāsmu Jencīti

Lauru Liepiņu

Lieni Sviščo

Litu Baurīti

Ļubovu Sečinu

Ludmilu Makareviču

Marinu Ostrovsku

Marinu Strodi

Marinu Veselovu

Mārtiņu Upīti

Nadeždu Guzejevu

Nataļju Konovalovu

Nataļju Krasnopjorovu

Oļesju Arseņjevu

Sandru Rudevicu

Sanitu Dzērvēnu

Sarmīti Siliņu

Sofju Beluško

Sofju Goldšmidti

Svetlanu Vojecku

Tatjanu Opriško

Tatjanu Smorodinkinu

Viju Indrāni

Viju Jubeli

Vinetu Filmanoviču

Vitu Kalniņu

Zigmundu Briedi