Sveicam decembra dzimšanas dienu gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Sertificētus grāmatvežus

Daci Gezeri

Jeļenu Vancāni

Sandru Vērdiņu

Tatjanu Lubjanovu

Viviānu Blusi

Agnesi Biti-Amoliņu

Aigu Zvejnieci

Anželiku Dārziņu

Daci Pajati

Daigu Birzīti

Dainu Purviņu

Danutu Lāci

Egitu Dzeni

Ievu Šternu – Tikaiži

Inetu Dedelu

Initu Brikmani

Initu Kaliksoni – Kažociņu

Irinu Nožkinu

Ivetu Konopļovu

Ivetu Priedi

Janu Zundi

Jeļenu Tatarenko

Juliannu Muzikantovu

Jūliju Rimšu

Karīnu Avetjanu

Lolitu Krūzi

Ludmilu Dombrovsku

Mārtiņu Krūmiņu

Ņinu Lipiņu

Oksanu Hudicku

Oksanu Laivinieci

Raiti Vinteru

Silviju Segliņu

Tatjanu Sadovinu

Valentīnu Skursteni

Vēsmu Sukuti

Vitu Aišpuri

Vitu Uzkalni

Zani Bormani

Žannu Vaļicku