Sveicam jūlija dzimšanas dienu gaviļniekus !

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Sveicam gaviļniekus

Valdes priekšsēdētāju Andreju Ponomarjovu

Sertificētus grāmatvežus:

Andu Grīsli

Armandu Siliņu

Diānu Dzeni

Everitu Varslavāni

Gaļinu Spodarevu

Ievu Blaumani

Larisu Buzikovu

Olgu Minkajevu

Olgu Suharučenko

Tīnu Duļmačenko

Zani Maurmani

Žannu Marčuku

Aleksandru Bubnovu

Antru Pumpuri

Baibu Tretjakovu

Diānu Einmani

Eviju Cišu

Gitu Minku

Ievu Āboliņu

Ilonu Birznieci

Ilonu Milleri

Ilzi Meieri

Inesi Dmitrijevu

Innu Butkeviču

Intu Gosu

Jeļenu Janovsku-Čerezovu

Jolantu Avetjanu

Lindu Gēgernieci

Liudmilu Chernovu

Marinu Berkuli

Marinu Mihailovu

Marutu Kaņepi

Oksanu Novašu

Rimmu Atlavinu

Sandru Vilcāni

Signi Silovu

Svetlanu Šakeli

Tatjanu Freimani

Viktoriju Petrovu

Vinetu Grecku

Zaigu Pekšu