Sveicam jūnija dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Eksperti Aino Soopu

Gaļinu Aleksandroviču

Inetu Kovaļevsku

Jeļenu Beļajevu

Kristīni Liepu

Kristīni Līviņu

Nataļju Davidoviču

Viktoriju Vaineri

Agnesi Bērziņu

Aigu Krieviņu

Aiju Luriņu

Aiju Plētienu

Aldu Janovsku

Artu Jaudzemi

Daigu Čivčišu

Diānu Gončaruku

Gintu Undu

Guntu Krastiņu

Ilgu Ozolu

Ilutu Pliķenu

Ināru Bulli

Inesi Katkovsku

Ingu Reķēnu

Ingunu Līci

Ivetu Tambaku

Jeļenu Čuvizovu

Jeļenu Krupinu

Jevgēniju Dubro

Lailu Mažrimu

Līgu Vaičekūni

Maiju Neilandi-Mekšu

Mariju Berezjaku

Nataļju Novikovu

Natāliju Larikovu

Sandru Švanku

Sanitu Kelli

Sanitu Kurzemnieci

Sigitu Keišu

Silvetu Būci

Svetlanu Smaginu

Tatjanu Rudakovu

Timuru Ziedoni

Viktoriju Ivanovu

Violetu Zaķi

Vitu Lasmani

Žannu Nazarovu