Sveicam jūnija dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Aino Soopu

Tatjanu Rudakovu

Nataļju Novikovu

Ilutu Pliķenu

Žannu Nazarovu

Sandru Švanku

Agnesi Bērziņu

Aigu Krieviņu

Aiju Luriņu

Aiju Plētienu

Aldu Janovsku

Artu Jaudzemi

Daigu Čivčišu

Diānu Gončaruku

Gaļinu Aleksandroviču

Gintu Undu

Guntu Krastiņu

Ilgu Ozolu

Ināru Bulli

Inesi Katkovsku

Inetu Kovaļevsku

Ingu Reķēnu

Ingunu Līci

Ivetu Tambaku

Jeļenu Beļajevu

Jeļenu Čuvizovu

Jeļenu Krupinu

Jevgēniju Dubro

Kristīni Liepu

Kristīni Līviņu

Lailu Mažrimu

Līgu Vaičekūni

Mariju Berezjaku

Nataļju Davidoviču

Natāliju Larikovu

Sanitu Kelli

Sanitu Kurzemnieci

Sigitu Keišu

Svetlanu Smaginu

Timuru Ziedoni

Viktoriju Ivanovu

Viktoriju Vaineri

Violetu Zaķi

Vitu Lasmani