Sveicam jūnija dzimšanas dienu gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus

SVEICAM JUBILEJĀ!

Agnesi Bērziņu

Daigu Čivčišu

Inesi Katkovsku

Ivetu Tambaku

Sanitu Kurzemnieci

Svetlanu Smaginu

SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!

Aigu Krieviņu

Aldu Janovsku

Artu Jaudzemi

Diānu Gončaruku

Gaļinu Aleksandroviču

Gintu Undu

Guntu Krastiņu

Ilgu Ozolu

Inetu Kovaļevsku

Ingu Reķēnu

Ingunu Līci

Jeļenu Beļajevu

Jeļenu Čuvizovu

Jeļenu Krupinu

Jevgēniju Dubro

Kristīni Liepu

Kristīni Līviņu

Lailu Mažrimu

Maiju Neilandi-Mekšu

Nataļju Davidoviču

Nataļju Novikovu

Natāliju Larikovu

Sandru Švanku

Sanitu Kelli

Sanitu Kopštāli

Sigitu Keišu

Silvetu Būci

Tatjanu Rudakovu

Viktoriju Ivanovu

Viktoriju Vaineri

Vitu Lasmani

Žannu Nazarovu