Sveicam maija dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Viju Peļņu

Tatjanu Hlopovu

Ilutu Porieti

Irinu Bovtoviču

Inetu Reimani

Aigu Pāvuli

Nataļju Krasņakovu

Ilonu Kizimu

Māru Aļļēnu

Marinu Zolotovu

Aleksandru Birnsonu

Aļonu Brumbergu

Andru Tauriņu

Annu Kuzņecovu

Baibu Čivčišu

Daci Kalniņu

Elīnu Edolfu

Gunitu Mucenieci

Guntru Šveiceri

Ilutu Porieti

Ilzi Skuju

Ināru-Mariju Galaganovu

Induli Kleimani

Ingu Birznieci

Ingu Cauņu

Ingūnu Balodi

Irīnu Lubāni

Irinu Polosuhinu

Irīnu Ribakovu

Ivetu Brūveri

Janīnu Krišāni

Jeļenu Mešalkinu

Jolantu Gertki

Jūliju Koreņkovu

Kristīni Ratkēviču

Lauru Cigelnieci

Lieni Kikusti

Ligitu Budevicu

Līgu Alberliņu

Līgu Kronbergu

Līgu Muižnieci

Montu Poču

Nataļju Meļkovu

Oksanu Kovaļovu

Olgu Sergejevu

Olgu Žukovu

Sandru Grunsku

Santu Niedrīti

Santu Sutu-Zuti

Sarmu Blāzi

Svetlanu Calko

Svetlanu Leonovu

Svetlanu Puškeli

Tatjanu Jevstigņejevu

Tatjanu Lezgovko

Veru Popiku

Vizmu Ēķi

Vladimiru Berlinu