Sveicam maija dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Annu Kuzņecovu

Ināru-Mariju Galaganovu

Irīnu Ribakovu

Jūliju Koreņkovu

Ligitu Budevicu

Līgu Muižnieci

Olgu Sergejevu

Tatjanu Jevstigņejevu

Tatjanu Lezgovko

Vladimiru Berlinu

Baibu Čivčišu

Elīnu Edolfu

Irīnu Lubāni

Līgu Alberliņu

Aigu Valbaku

Aleksandru Birnsonu

Aļonu Brumbergu

Andru Tauriņu

Daci Kalniņu

Gunitu Mucenieci

Guntru Šveiceri

Ilonu Kizimu

Ilutu Porieti

Ilzi Skuju

Induli Kleimani

Ingu Cauņu

Inetu Reimani

Ingu Birznieci

Ingūnu Balodi

Irinu Bovtoviču

Irinu Polosuhinu

Ivetu Brūveri

Janīnu Krišāni

Jeļenu Mešalkinu

Jolantu Gertki

Kristīni Ratkēviču

Lauru Cigelnieci

Lieni Kikusti

Līgu Kronbergu

Marinu Zolotovu

Māru Aļļēnu

Montu Poču

Nataļju Ravičeri

Nataļju Meļkovu

Oksanu Kovaļovu

Oksanu Lavrenovu

Olgu Žukovu

Sandru Grunsku

Santu Niedrīti

Santu Sutu-Zuti

Sarmu Blāzi

Svetlanu Calko

Svetlanu Leonovu

Svetlanu Puškeli

Tatjanu Hlopovu

Veru Popiku

Viju Peļņu

Vizmu Ēķi