Sveicam novembra dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Vērtējošo eksperti Annu Jesemčiku

Valdes locekli Zandu Lagzdiņu

Sertificētus grāmatvežus

Irinu Andrejevu

Agitu Lejaskraukli

Aiju Robežnieci

Aivu Baņģi

Allu Butāni

Aļonu Irvaņovu

Anitu Muižnieci

Astrīdu Rusuli

Ingu Vegneri

Ingūnu Gepsi

Innu Golovinu

Innu Stroganovu

Iraīdu Spilu

Janīnu Skudru

Jeļenu Grabovščiku

Jeļenu Pētersoni

Kintiju Celmiņu

Kristīni Elnioni

Liānu Vidiņu

Ligitu Abramsoni

Ludmilu Srivkinu

Mariannu Korobcevu

Natāliju Jefimovu

Natāliju Kirsanovu

Natāliju Zomeru

Ņinu Sūriņu

Oksanu Stefaņivu

Sandru Ansoni

Svetlanu Beinaroviču

Tatjanu Kušnarenko

Zinaīdu Giņeviču

Žannu Vinogradovu