Sveicam novembra dzimšanas dienu gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Vērtējošo eksperti Annu Jesemčiku

Valdes locekli Zandu Lagzdiņu

Sertificētus grāmatvežus

Astrīdu Rusuli

Jeļenu Grabovščiku

Jeļenu Pētersoni

Kristīni Lāci

Mariannu Korobcevu

Natāliju Jefimovu

Natāliju Kirsanovu

Agitu Lejaskraukli

Tatjanu Kušnarenko

Zinaīdu Giņeviču

Aiju Robežnieci

Aivu Baņģi

Allu Butāni

Aļonu Irvaņovu

Anitu Muižnieci

Ingu Vegneri

Ingūnu Gepsi

Innu Golovinu

Innu Stroganovu

Iraīdu Spilu

Irinu Andrejevu

Janīnu Skudru

Kintiju Celmiņu

Kristīni Elnioni

Liānu Vidiņu

Ligitu Abramsoni

Ludmilu Srivkinu

Natāliju Zomeru

Ņinu Sūriņu

Oksanu Stefaņivu

Sandru Ansoni

Svetlanu Beinaroviču

Žannu Vinogradovu