Sveicam oktobra dzimšanas dienu gaviļniekus!

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ un DZIMŠANAS DIENĀ!

Sertificētus grāmatvežus

Aļonu Boroviku

Gaļinu Piļutinu

Anci Ozoliņu

Danu Zuļģi

Ingunu Tomsoni

Jeļenu Barziloviču

Jurāti Steponenaiti

Alīnu Čuhnovu

Allu Harlamovu

Aļonu Aņisimovu

Elenu Beļajevu

Ilonu Ļogeņkuju

Ilonu Rozenbergu

Inetu Labrenci

Ingu Riebu

Ingunu Špati

Jeļenu Puriņu

Karinu Šeļaginu

Kristīni Povtjuku

Kristīnu Krasovsku

Mariannu Rolavu

Nataļju Pidriku

Oksanu Fedorčenko

Sanitu Rutkovsku

Signi Bērziņu

Solvitu Brenci

Solvitu Zemīti

Spodru Namatēvu

Svetlanu Braunu

Vēsmu Muižnieci

Viktoriju Silenieci

Izpilddirektora vietnieci Intu Vasiļevsku