Paziņojumi

 

Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC) veic neatkarīgu grāmatvežu profesionālās kompetences sertifikāciju, atbilstoši grāmatvežu profesijas standarta ceturtajam kvalifikācijas līmenim.

GSC akreditāciju, atbilstoši starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 prasībām apstiprina ar LR likumu “Par atbilstības novērtēšanu” noteikta Valsts aģentūra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK).

Uz GSC darbību neattiecas biedrību “ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija” (ISO SGA) un “Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija” (LRGA) apvienošanās.

SAGATAVOŠANAS KURSI SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENIEM

(28 ak. stundas) sagatavošanas kurss sertifikācijas eksāmeniem.
Norises vieta: Pulkveža Brieža iela 15 (Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centrs).
Pasniedzēja M.sc.oec. Jūlija Bojarenko (finanšu un vadības grāmatvedība).

Pieteikšanās, sūtot iesniegumus eksaminācijai uz e-pastu: gsc@lza.lv.
Kursa maksa - 195 EUR. Maksa par katru eksāmenu un novērtēšanu - 70 EUR.
Kurss tiek uzsākts, ja pieteikušies vismaz 10 dalībnieki.

14.02.2020. – 1. mācību diena finanšu grāmatvedībā (plkst. 15-20);
21.02.2020. – 2. mācību diena finanšu grāmatvedībā (15.-20);
28.02.2020. – 3. mācību diena vadības grāmatvedībā (15-20);
06.03.2020. – 4 mācību diena vadības grāmatvedībā (15-20).
07.03.2020. – eksāmens finanšu grāmatvedība un LR nodokļi (10-15.30);
14.03.2020. – eksāmens vadības grāmatvedība, darba/saimnieciskās tiesības, lietvedība (10-15.30).

Turpmāk plānots:
08.-22. maijs mācības (23.05., 30.05. eksāmeni);
18. septembris-2.oktobris mācības (03.10., 10.10. eksāmeni);
13.-27. novembris mācības (28.11., 05.12. eksāmeni);

SADARBĪBAS PARTNERI:

Rīgā
BIZNESA KOMPLEKSS KIF SIA (3 mēn. kurss 200 akadēmiskās stundas “Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem”, www.biznesakomplekss.lv , tel nr. 26164113, e-pasts: kif.biznesakomplekss@gmail.com). Kurss no septembra.

LATVIJAS ZVĒRINĀTU REVIDENTU ASOCIĀCIJAS IZGLĪTĪBAS CENTRS (grāmatvežu sertifikācijas sagatavošanas kurss, 28 akadēmiskās stundas).

Daugavpilī
FINANŠU PROJEKTU AĢENTŪRAS MĀCĪBU CENTRS (160 ak. st. kurss “Grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem standartiem”, www.fpagentura.lv). Kurss rudenī.

Sagatavošanas kursi nav obligāti, eksāmeniem var pieteikties arī bez apmācības.