Sertifikācijas Process

 

Saturs (PDF):

  1. SERTIFIKĀCIJAS PROCESA PRASĪBAS
  1.1. Pieteikuma process
  1.1.1. Pieteikuma saņemšana
  1.1.2. Sertifikācijas pretendenta pieteikuma saturs
  1.1.3. Pieteikuma pārskatīšana
        
  1.2. Novērtēšanas process
  1.2.1. Novērtēšanas metodes
  1.2.2. Sertifikācijas shēmas izmaiņas
  1.2.3. Novērtēšanas plānošana
  1.2.4. Kandidātu novērtēšanas metožu verificēšana
  1.2.5. Sertifikācija atbilstoši nacionālajam regulējumam

  1.3. Eksaminācijas process
  1.3.1. Kompetences novērtēšana
  1.3.2. Eksāmenu administrēšana
  1.3.3. Eksaminācijas pārvaldības apstākļi
  1.3.4. Eksāmenu laikā izmantotās ierīces
  1.3.5. Eksāmenu sagatavošana

  1.4. Lēmums par sertifikāciju
  1.4.1. Lēmumu pieņemšanas priekšnosacījumi
  1.4.2. Lēmuma pieņemšana
  1.4.3. Sertifikācijas shēmas prasības
  1.4.4. Personāla atbildība
  1.4.5. Sertifikāciju prasību izpilde
  1.4.6. Lēmuma pieņemšana atbilstoši sertifikācijas prasībām
  1.4.7. Sertifikāta īpašuma tiesības
  1.4.8. Sertifikātā uzrādītā informācija
  1.4.9. Sertifikāta viltošanas riski

  1.5. Sertifikācijas atlikšana, anulēšana, sertifikācijas sfēras sašaurināšana

  1.6. Atkārtotas sertifikācijas process

  1.7. Sertifikātu, logotipu un marķējumu lietošana
  1.7.1. Kompetences sertifikāta īpašnieka tiesības.
  1.7.2. Kompetences sertifikāta īpašnieka pienākumi.

  1.8. Apelācijas par sertifikācijas lēmumiem

  1.9. Sūdzības