Struktūra

 
SERTIFIKĀCIJAS SHĒMA
Grāmatvežu sertifikācijas centrs (Sertifikācijas shēmas īpašnieks), ko pārstāv - izpilddirektore Sandra Vilcāne, izpilddirektores vietniece Inta Vasiļevska
Sertifikācijas shēmas pārstāvji

Novērtēšanas eksperti, eksaminācijas komisija:

Aino Soopa – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU lektors, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā - grāmatvedis;

Anna Jesemčika – Zvērināta revidente, LLU asociētā profesore, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā - budžeta iestāžu grāmatvedis, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Māra Maldupa - Zvērināta revidente, ekonomikas un sociālo zinātņu maģistre, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā grāmatvedis – auditors, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā – grāmatvedis;

Vaira Šķibele – Zvērināta revidente, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Anastasija Svarinska – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU finanšu katedras docente, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā - grāmatvedis.

Sertificētas personas:

Anda Ziemele – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 606 Ineta
Auziņa – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 140, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 49
Jolanta Gertke – budžeta iestāžu grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 536, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 1

Sertificētas personas darba devējs, pakalpojuma lietotājs – Zanda Bērziņa (Kamelota SIA)

Sadarbības partneri

Apmācības iestādes:

SIA KIF “Biznesa komplekss” (Rīgā)
SIA “Finanšu projektu aģentūra” Finanšu projektu aģentūras mācību centrs (FPAMC) (Daugavpilī)
Pamatojoties uz sadarbības līgumiemu, GSC eksaminē apmācības iestāžu kursu apmeklētājus.

GSC valde: valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs, valdes locekļi: Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa