Daudzpusējā savstarpējās atzīšanas
līgumvalstu saraksts 2014. gada oktobrī
 

ES valsts

Akreditācijas iestādes nosaukums

Apvienotā karaliste

UKAS

Austrija

AKKREDITIERUNG AUSTRIA

Beļģija

BELAC

Bulgārija

BAS

Čehija

CAI

Dānija

DANAK

Francija

COFRAC

Grieķija

ESYD

Gruzija

GAC

Horvātija

HAA

Igaunija

EAK

Itālija

ACCREDIA

Latvija

LATAK

Lietuva

LA

Nīderlande

RVA

Norvēģija

NA

Polija

PCA

Portugāle

IPAC

Rumānija

RENAR

Serbija

ATS

Slovākija

SNAS

Slovēnija

SA

Somija

FINAS

Spānija

ENAC

Šveice

SAS

Turcija

TURKAK

Ukraina

NAAU (BLA)

Ungārija

NAT

Vācija

DAkkS

Zviedrija

SWEDAC

Sīkāku informāciju par EA daudzpusējā savstarpējas atzīšanas līguma (EA MLA) izmaiņām sk.
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#5