Eksaminācija

Grāmatveža profesionālās kompetences sertifikāta iegūšanai, pretendentam jānokārto divi kompleksi profesionālās kvalifikācijas pārbaudes eksāmeni:

  • Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma;
  • Vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības un lietvedība.

“Grāmatvedis – auditors” sertifikāta iegūšanai, pretendentam jābūt kompetences sertifikāta īpašniekam un jānokārto viens kompleksais eksāmens:

  • Finanšu analīze, finanšu pārskati, nodokļu plānošana, iekšējais audits un iekšējā kontrole, ārējais audits un profesionālā ētika.

Anulētas sertifikācijas atjaunošanai, pretendentam jānokārto viens kompleksais eksāmens:

  • Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma, vadības grāmatvedība, darba un saimnieciskās tiesības un lietvedība.

Eksāmenus kārto rakstveidā uz speciāli sagatavotām eksāmenu uzdevumu lapām un eksāmena laikā var izmantot savus vai GSC izsniegtus normatīvos aktus.

Lai nodrošinātu vērtējuma objektivitāti, eksāmeni tiek kārtoti anonīmi, uz eksāmena uzdevumu lapām  norādot tikai paša pretendenta izvēlētu devīzi jeb paroli, kuras atšifrējums atrodas GSC seifā līdz abu ekspertu vērtējuma saņemšanai un rezultātu protokolēšanai.

Sagatavoties eksāmeniem var patstāvīgi, apmeklējot kursus pie kāda no mūsu sadarbības partneriem (sk. Sadarbības partneri) vai jebkurā citā izglītības iestādē.

Eksaminācija ir maksas pakalpojums. Pieteikšanās eksaminācijai, sūtot iesniegumus (sk. Veidlapas, Eksāmenu saraksts).