Grāmatvežu sertifikācijas centrs – Jūsu partneris ceļā uz panākumiem
 
Ak nodevējas šaubas,
Kas bieži zaudēt liek,
kur varējām mēs uzvarēt,
Ja nenobītos mēģināt


Viljams Šekspīrs
 
         

Grāmatvežu sertifikācijas centrs - Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijas (LRGA) radniecīga sabiedrība kopš 2018. gada 12. jūlija.

Personu atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas institūcija SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” (GSC) ir juridiska persona, kas ir juridiski atbildīga par visām sertifikācijas darbībām:

Atbildīga par lēmumiem attiecībā uz personu sertifikāciju, uztur vienīgās tiesības par visiem ar sertifikāciju saistītiem lēmumiem un izslēdz jebkādu šo tiesību deleģēšanu trešajām personām.

GSC dokumentē tās struktūru, politiku un procedūras, pārvalda neietekmējamību un nodrošina, ka visas sertifikācijas darbības ir veiktas neietekmējamā veidā, pārvaldot interešu konfliktu un nodrošinot sertifikācijas darbību objektivitāti.

GSC darbība ir neietekmējama attiecībā uz tās pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām, nepieļaujot nekāda veida sertifikācijas ierobežošanu, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem, kā piederība asociācijām vai grupām. GSC nelieto procedūras tā, lai negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai. GSC ir atbildīga par savas darbības neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu tās neietekmējamību. GSC nepārtraukti identificē neietekmējamības apdraudējumus. GSC analizē, dokumentē un likvidē vai samazina ar tās sertifikācijas darbībām izraisītu potenciālu interešu konfliktu, aptverot visus potenciālos interešu konfliktus, neatkarīgi no tā vai tie ir radušies pašā institūcijā vai no citu personu, institūciju vai organizāciju darbības.

Visas GSC sertifikācijas darbības ir strukturētas un pārvaldītas neietekmējamības nodrošināšanai, vienādā skaitā līdzdarbojoties visām ieinteresētajām pusēm - visās trīs sertificēšanas kategorijās sertificētas personas (grāmatvedis, valsts un pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedis, grāmatvedis-auditors), sertificētu personu darba devēji vai pakalpojumu ņēmēji, eksaminētāju pārstāvji visās trīs sertificēšanas kategorijās.

Izvēlieties par savu partneri šobrīd vienīgo Latvijā akreditēto personu atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas institūciju, lai iegūtu grāmatveža kompetences sertifikātu. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 30 Eiropas Savienības valstīs.

Mēs ticam, ka cilvēki, kuriem ir izdevies gūt panākumus, par tādiem ir kļuvuši nevis pateicoties kādam izcilam talantam, bet spējai piespiest sevi rīkoties.
 

  Gadsimtos pārbaudīta atziņa - vienalga vai Jūs ticat, ka varat kaut ko izdarīt, vai ticat, ka to nespējat, abos gadījumos Jums ir taisnība.

  Sertificēto grāmatvežu aptaujas dati liecina, ka tiem grāmatvežiem, kas noticēja saviem spēkiem, sertifikācija ļāva: - novērtēt savas spējas un iegūt augstāku pašvērtējumu, - atrast labāk apmaksātu darbu, - sekmīgāk veidot savu karjeru.

  Ja Jūs vēlaties kļūt veiksmīgāks savā izvēlētajā profesijā, sekmīgāk veidot savu karjeru un just piederību profesionālu grāmatvežu saimei, piesakieties uz kompetences novērtēšanu/sertifikāciju un Jūs atradīsiet daudz domubiedru, kas palīdz, atbalsta un saprot Jūs.

  Mūsu novēlējums – Noticiet sev un pamēģiniet!

  Grāmatvežu sertifikācijas centrs respektē Jūsu privātumu, aizsargā visus personas datus, ko apstrādā, ir atbildīgs un garantē, ka sertificētu personu personas dati nepieciešami tikai sertifikācijas nodrošināšanai, tie atrodas tikai Grāmatvežu sertifikācijas centra rīcībā un sertificētu personu vārdi tiek publicēti tikai sertifikācijas statusa apstiprināšanas nolūkā.

  Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju par saviem datiem, to atjaunošanu, dzēšanu utt.

  Saziņai lūdzam izmantot e-pastu: gsc@lza.lv

Kā mūs atrastStruktūraPar akreditāciju Valstu saraksts