Personāls

Novērtēšanas eksperti

Atbilstību profesionālās kompetences prasībām apliecina grāmatvedības speciālisti – eksperti, ar standartu prasībām atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un pieredzi, kas:

  • sagatavo sertifikācijas eksāmenu uzdevumus un testu jautājumus;
  • veic eksaminētāja funkcijas un novērtēšanu, piešķirot punktus eksāmenos (testos);
  • iesaistās eksaminācijas komisijas darbā;
  • piedalās eksāmena norises novērošanā;
  • piedalās sertifikācijas shēmas pārvaldē;
  • izskata iesniegtās apelācijas.
Anna Jesemčika

Anna Jesemčika

Zvērināta revidente, ekonomikas zinātņu maģistrs, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta asociētā profesore, mācību literatūras autore.

GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors.

Darba pieredze vairāk par 45 gadiem.

Modrīte JohansoneModrīte Johansone Zvērināta revidente, ekonomikas zinātņu maģistrs.

GSC eksperte, eksāmenu satura autors sertificēšanas sfērā “Grāmatvedis-auditors”.

Darba pieredze vairāk par 35 gadiem.

Vaira Šķibele Zvērināta revidente, sociālo zinātņu maģistrs.

SIA „Auditorfirma Padoms” rīkotājdirektore. 
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors.

Darba pieredze vairāk par 45 gadiem.

Jūlija Bojarenko

Jūlija Bojarenko

Ekonomikas zinātņu maģistrs, lektore.

GSC eksperte, eksāmenu satura autors sertificēšanas sfērā “Grāmatvedis”.

Darba pieredze vairāk par 25 gadiem.

Maija Ķuda

Maija Ķuda

Marina ĶereMarina Ķere

Ekonomikas zinātņu maģistrs, Bilances akadēmija lektore.
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās – grāmatvedis. Darba pieredze vairāk par 40 gadiem. 

 

 

Ekonomikas zinātņu maģistrs. Praktizējoša grāmatvede un lektore. SIA “Account MK” valdes locekle, “SIA “Eiro Vest” valdes locekle.
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā grāmatvedis. Darba pieredze vairāk par 31 gadu.

Darbinieki

Sandra VilcāneSandra Vilcāne

GSC izpilddirektore – zvērināta revidente

Inta VasiļevskaInta Vasiļevska

izpilddirektora vietniece – kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītāja

Sertifikācijas procesos iesaistītajam personālam ik gadu tiek veikta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (07.09.2023. polise Nr. 822833020).