Personāls

Novērtēšanas eksperti

Atbilstību profesionālās kompetences prasībām apliecina grāmatvedības speciālisti – eksperti, ar standartu prasībām atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un pieredzi, kas:

  • sagatavo sertifikācijas eksāmenu uzdevumus un testu jautājumus;
  • veic eksaminētāja funkcijas un novērtēšanu, piešķirot punktus eksāmenos (testos);
  • iesaistās eksaminācijas komisijas darbā;
  • piedalās eksāmena norises novērošanā;
  • piedalās sertifikācijas shēmas pārvaldē;
  • izskata iesniegtās apelācijas.
Anna Jesemčika

Anna Jesemčika

Zvērināta revidente, ekonomikas zinātņu maģistre, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta asociētā profesore, mācību literatūras autore.

GSC eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā – budžeta iestāžu grāmatvedis, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors.

Darba pieredze vairāk kā 44 gadi.

Aino Soopa

Aino Soopa

Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta lektore, SIA galvenā grāmatvede, mācību literatūras autore.

GSC eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā – grāmatvedis.

Darba pieredze vairāk kā 23 gadi.

Vaira Šķibele Zvērināta revidente, SIA „Auditorfirma Padoms” rīkotājdirektore. Sociālo zinātņu maģistre.
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis, grāmatvedis-auditors. Praktiskā darba pieredze vairāk 44 gadi.
Māra Maldupa Zvērināta revidente, ekonomikas un sociālo zinātņu maģistre.
GSC eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā grāmatvedis – auditors, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā – grāmatvedis. Darba pieredze vairāk kā 44 gadi.
Maija Ķuda

 

Marina Ķere

Ekonomikas zinātņu maģistre, Bilances akadēmija lektore.
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās – grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis. Darba pieredze vairāk kā 39 gadi. 

Ekonomikas zinātņu maģistre. Praktizējoša grāmatvede un lektore. SIA “Account MK” valdes locekle, “SIA “Eiro Vest” valdes locekle.
GSC vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā grāmatvedis. Darba pieredze vairāk kā 30 gadi.

Darbinieki

Sandra VilcāneSandra Vilcāne

GSC izpilddirektore – zvērināta revidente

Inta VasiļevskaInta Vasiļevska

izpilddirektora vietniece – kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītāja

Sertifikācijas procesos iesaistītajam personālam ik gadu tie veikta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Polise Nr. 680801797).