Pārvaldes struktūra

Visus jautājumus, kas saistīti ar sertifikāciju un tās prasībām, vismaz reizi gadā pārskata un aktualizē SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS PĀRVALDE, kuras dalībnieki ir sertifikācijas procesos ieinteresētās puses: sertifikācijas shēmas īpašnieks, sertificētas personas, eksaminētāji – eksperti, sertificētu personu darba devēji vai pakalpojumu ņēmēji.

Sertifikācijas shēmas pārvaldes sastāvs:

Sertifikācijas shēmas īpašnieks (Grāmatvežu sertifikācijas centrs), ko pārstāv – izpilddirektore Sandra Vilcāne, izpilddirektores vietniece Inta Vasiļevska

Sertificētas personas:

Jūlija Bojarenko – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 282

Ineta Auziņa – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 140, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 49

Jolanta Gertke – budžeta iestāžu grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 536, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 1

Novērtēšanas eksperti, eksaminācijas komisija:

Aino Soopa – eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā – grāmatvedis;

Anna Jesemčika – eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā – budžeta iestāžu grāmatvedis, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Māra Maldupa – eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā grāmatvedis – auditors, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā – grāmatvedis;

Vaira Šķibele – vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Maija Ķuda – vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās – grāmatvedis, budžeta iestāžu grāmatvedis.

Sertificētu personu darba devējs, pakalpojuma lietotājs – Vineta Ervalde (RTO Management SIA)

——————————————————————————————————————

Sertifikācijas shēmas pārvaldes sastāvā nav GSC dalībnieki un valdes pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs, valdes locekle Zanda Bērziņa, dalībnieks Anda Ziemele

GSC sertifikācijas shēmas pārvalde