Pārvaldes struktūra

Visus jautājumus, kas saistīti ar sertifikāciju un tās prasībām, vismaz reizi gadā pārskata un aktualizē SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS PĀRVALDE, kuras dalībnieki ir sertifikācijas procesos ieinteresētās puses: sertifikācijas shēmas īpašnieks, sertificētas personas, eksaminētāji – eksperti, sertificētu personu darba devēji vai pakalpojumu ņēmēji.

Sertifikācijas shēmas pārvaldes sastāvs:

Sertifikācijas shēmas īpašnieks (Grāmatvežu sertifikācijas centrs), ko pārstāv – izpilddirektore Sandra Vilcāne, izpilddirektores vietniece Inta Vasiļevska

Novērtēšanas eksperti, eksaminācijas komisija:

Modrīte Johansone – eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā grāmatvedis – auditors;

Anna Jesemčika –  vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Vaira Šķibele – vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;

Maija Ķuda – vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās – grāmatvedis;

Marina Ķere – vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās – grāmatvedis;

Jūlija Bojarenko – eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā – grāmatvedis.

Sertificētas personas:

Ineta Auziņa – grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 49, grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 140,

Jolanta Gertke – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 536, grāmatveža – auditora sertifikāta nr. 1,

Zinta Trautmane – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 573,

Anna Buzikova – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 858, grāmatveža–auditora sertifikāta nr. 77,

Larisa Buzikova – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 859, grāmatveža–auditora sertifikāta nr.78,

Alīna Čuhnova – grāmatveža kompetences sertifikāta nr. 555.

Sertificētu personu darba devēji, pakalpojuma lietotāji – Vineta Ervalde (finanšu pārvaldības un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja RTO Management SIA valdes locekle),  Sigita Keiša (grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma KAMELOTA SIA valdes priekšsēdētāja)

——————————————————————————————————————

Sertifikācijas shēmas pārvaldes sastāvā nav GSC dalībnieki un valdes pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs, valdes locekle Zanda Lagzdiņa, dalībnieks Anda Ziemele

GSC sertifikācijas shēmas pārvalde