Novērtēšana

Katru eksāmena darbu vērtē divi neatkarīgi eksperti, piešķirot punktus pēc sekojošiem kritērijiem: par pareizu atbildi – maksimālais punktu skaits; par daļēji pareizu atbildi – līdz 50% no iespējamā punktu skaita; par nepareizu atbildi – 0 punkti; par grāmatvedības likumdošanas prasībām neatbilstošiem labojumiem – 0 punkti. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 100.

Ja katra eksāmena rezultātā abu ekspertu vidējais aritmētiskais vērtējums nav mazāks par 65 punktiem, jeb, ņemot vērā noapaļošanu, nav mazāks par 7 ballēm, tad pretendenta zināšanu un kompetences vērtējums atbilst sertificēšanas prasībām. Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas GSC izsniedz apliecinājumu par eksāmenu rezultātiem.

Pretendenti, kuri eksāmenu nav nokārtojuši pirmajā reizē, to var kārtot vēl divas reizes 6 mēnešu laikā. Ja trešo reizi ir saņemts sertifikācijai nepietiekams vērtējums, tad eksāmena kārtošana ir atļauta pēc gada. Ja eksāmenu nenokārto arī ceturto reizi, tad jautājumu par turpmāku eksāmenu kārtošanu lemj GSC.

Pilns apraksts:

Eksaminācija un novērtēšana