Pakalpojumu cenrādis

 

Nr. Centra sniegtais pakalpojums Cenrādis EUR
1. Grāmatveža profesionālās kompetences sertifikācijas un sertifikācijas atjaunošanas nodrošināšana, dokumentu atbilstības novērtēšana
100,00
2. Viens (katrs) sertifikācijas eksāmens vienam pretendentam, atkārtots eksāmens 90,00
3. Sertifikācijas “Grāmatvedis – auditors” nodrošināšana, dokumentu atbilstības novērtēšana
90,00
4. Sertifikāta un tā pielikumu noformēšana 30,00
5. Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai Grāmatveža kompetences un Grāmatvedis-auditors sertifikācijas sfērās 50,00
6. Atkārtota Grāmatveža kompetences sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai 65,00
7. Atkārtota Grāmatveža kompetences un Grāmatveža – auditora sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai 80,00
8. Atkārtots termiņa pagarināšanas eksāmens vienai personai 20,00
9. Grāmatveža profesionālās kompetences sertifikāts angļu valodā 40,00

SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” nav PVN maksātājs

Pakalpojumu cenrādis
apstiprināts ar 2022. gada 6. aprīļa sertifikācijas shēmas pārvaldes sēdes protokolu Nr. 1