Pakalpojumu cenrādis

SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis*
Apstiprināts ar 2018. gada 3. decembra valdes lēmumu Nr. 2

Nr. Centra sniegtais pakalpojums Cenrādis EUR
1. Viens sertifikācijas eksāmens vienam pretendentam 70,00
2. Grāmatveža kompetences sertifikācija vienai personai 200,00
3. Sertifikācija “Grāmatvedis – auditors” vienai personai 90,00
4. Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai Grāmatveža kompetences sertifikācijas sfērā 35,00
5. Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai Grāmatveža kompetences un Grāmatveža – auditora sertifikācijas sfērās 40,00
6. Atkārtota Grāmatveža kompetences sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai 65,00
7. Atkārtota Grāmatveža kompetences un Grāmatveža – auditora sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai 80,00
8. Atkārtots pārsertifikācijas eksāmens vienai personai 20,00
9. Grāmatveža kompetences sertifikācijas atjaunošana 130,00
10. Grāmatveža kompetences sertifikāts angļu valodā 40,00

SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” nav PVN maksātājs