Statistika

Eksaminācija

No 1358 eksaminētām personām

89 % eksāmenus nokārtojuši ar sertifikācijai atbilstošu vērtējumu (vismaz 7 balles)

Vidējais vērtējums

eksāmenā finanšu grāmatvedība un LR nodokļi – 82 punkti no 100

eksāmenā vadības grāmatvedība, darba/saimnieciskās tiesības, lietvedība – 85 punkti no 100

grāmatveža sertifikāta termiņa pagarināšanas testā – 34 punkti no maksimālajiem 40, grāmatveža – auditora sertifikāta termiņa pagarināšanas testā – 15 punkti no 20

 

Sertifikācija

82 % personu (no 1208) piešķirts grāmatveža profesionālās kompetences sertifikāts.

Grāmatvežu sertifikācija  veikta  – 1019 personām (anulēti 466);

Budžeta iestāžu grāmatvežu sertifikācija –  13 personām (anulēti 11);

Grāmatvežu – auditoru sertifikācija – 90 personām (anulēti 27).

47 % personu sertifikācija anulēta

3 % personu sertifikācija atjaunota.

 

Izglītība

89 % sertificēto grāmatvežu ir augstākā izglītība (33 % LU, 15 % RTU, 9 % LLU, 32 % citas augstskolas). No tiem sekojošās specialitātēs:

54 % – ekonomisti, 17 % uzņēmējdarbības vadība, sociālās zinātnes; 12 % – grāmatvedības, finanšu, nodokļu, audita speciālisti; 6 % – citu profesiju pārstāvji (inženieri, juristi, politologi, matemātiķi, fiziķi, ķīmiķi, biologi, pedagogi, arhitekti, IT speciālisti u.c.).

 8 %vidējā profesionālā izglītība, t.sk. grāmatveži, prečziņi, plānotāji, tirdzniecības speciālisti, tehniķi, mehāniķi, agronomi u.c.

 3 %vidējā izglītība

  

Darbs

87 % sertificēto grāmatvežu strādā privātajā sektorā (AS, SIA, pilnsabiedrības, grāmatvedības ārpakalpojumi)

9 % – valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu grāmatveži

3 % pašnodarbinātas personas, saimnieciskās darbības veicēji

2 %  strādā ārvalstīs

1 % zvērināti revidenti

 

 🙂 🙂 🙂

3 % GSC sertificēto grāmatvežu ir vīrieši

Jaunākajai sertificētai personai ir 27 gadi, pieredzējušākajai – 70.

Visvairāk sertificēto grāmatvežu dzimuši 1976. gadā, maijā un 3.datumā.

Dati apkopoti 2021.gada septembrī