Sveicam janvāra dzimšanas dienu gaviļniekus

Sveicam gaviļniekus

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILĀRUS !

Zoju Mālderi
Sarmīti Šēnbergu
Aivu Tutāni
Ivetu Švēdi-Reinfeldi
Irēnu Čerņavsku
Inesi Siksnu

un DZIMŠANAS DIENU GAVIĻNIEKUS!

Eksperti Vairu Šķibeli

Grāmatvežus:

Nadeždu Krūmiņu
Jeļenu Golubevu
Anitu Krogzemi-Pilsumu
Ainu Meikšāni
Līviju Kalēju
Dzintru Šīnu
Margitu Biti
Ludmilu Jegioju
Kristīnu Marhiļēviču
Olgu Gurjevu
Agitu Balodi
Jeļenu Tokajevu
Innu Lavrinavičieni
Jeļenu Omeļusiku
Kristīni Ivančišinu
Lindu Kaminsku
Svetlanu Maksimovu
Ilzi Rudovsku
Kasparu Gūtmani
Diānu Gavrilovu
Mariju Bukāni
Gaļinu Fjodorovu
Tatjanu Afanasjevu
Arni Dabaru
Gitu Sudmali
Inesi Brokāni
Anu Bruži
Intu Prinduli
Zandu Rītiņu
Ligitu Kalniņu
Marinu Jakimčuku
Agnesi Spūli
Initu Līcīti
Guntu Augustāni
Inetu Laimiņu
Larisu Kārkliņu
Mārīti Dalinsku
Danu Rambu
Vikiju Adamoviču

Lasīt visas ziņas