Sertifikācijas shēma

GSC sertifikācijas shēma

  1. Sadarbības partneru – izglītības iestādes rīkojums par pielaišanu eksāmenam uzskatāms par pretendenta pieteikumu.

Detalizēts apraksts (Kvalitātes rokasgrāmata 8. nodaļa):

“Sertifikācijas shēma”